5 Mayıs 2017 Cuma

Afazi Nedir? Belirtileri ve Tipleri Nelerdir


AFAZİ NEDİR? BELİRTİLERİ, TİPLERİ VE TEDAVİSİ

AFAZİ NEDİR?

Afazi belirli beyin bölgelerinin hasara uğraması sonucu (inme ya da kafa travması) ortaya çıkan konuşma, anlama, yazma ve okumaya ilişkin daha önce edinilen becerilerin kaybı ya da azalmasıdır. Ancak tek nedeni inme ya da kafa travması değildir.
Afazi yüksek tansiyon anevrizma(beyin kanaması) sonucunda ortaya çıkabileceği gibi, epilepsi yada migren gibi kronik hastalıklarda geçici afaziye neden olabilir.
Afrazi belirtileri ilgili Dizartri ile benzerlik göstermekte olup bu makaleye ilişkin link yazının altında belirtilmiştir.
Afazinin işaret dili gibi görsel dili de etkilediği son zamanda yapılan araştırmalar sonucu ortaya çıkmıştır. Damasio, A.R. "Aphasia."

AFAZİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Afazi olan insanlar aşağıda saydığımız belirtilerin birkaçına sahip olabilirler. Ancak afazi belirtilerini saymadan önce basit bir örnek vermek yerinde olacaktır. Afazi olan bir insan kağıdı doğrudan kağıt demek yerine üzerine yazı yazılan şey, kararlanan şey olarak ifade edecektir. Bu örnekte de dikkat edileceği üzere afazi çoğu zaman ‘şey’ kullanacaktır.
Yine afazi olan insanlar Koyun bahçeden çıktı yerine koyun yürümek sözünü kullanacaklardır. Çoğu Zaman hastalar ve,veya,miş,dı gibi heceleri kullanmazlar.
Genel olarak belirtiler ise şunlardır;

  1. Kendiliğinden konuşamama
  2. Nesneleri isimlendirememe
  3. Bir deyimi tekrarlayamama
  4. Bir kelime, hece söz öbeğini sürekli tekrarlama
  5. Basit istekleri anlayamama
  6. Hece ve kelimeleri değiştirerek kullanma
  7. Okuma Bozukluğu
  8. Yazma Bozukluğu


AFAZİ TİPLERİ

Genel olarak hastalık 5 farklı tipte görülmektedir.

Broca Afazisi
Konuşmanın zorlaşması ve ahenginde bozulma olarak tanımlanır. Çoğu zaman yazı becerisinde de bozulma olur.

Wernicke Afazisi
Anlama zorluğu olarak ortaya çıkar konuşma akıcı olsa da anlatımda sorunlar vardır.

İletim Afazisi
Anlama, Konuşma ve yazma becerileri normaldir. Ancak kişi duyduğunu tekrarlayamaz

Global Afazi
Anlama, Konuşma ve yazma becerilerinin tümünün kaybı anlamındadır.

Nominal Afazi
Nesnelerin isimlendirmesi ve kelime bulmada zorluk yaşanır. Çoğu zaman ŞEY ifadesi kullanılır.

AFAZİ TEDAVİSİ

Afazinin en etkili tedavi biçimi şuan için konuşma terapisi olarak görülmektedir. Tedavinin yoğunluğu konusunda herhangi bir fikir birliği bulunmasa da bu konuda yapılmış bazı araştırmalar vardır. Bu araştırma sonucu yoğun terapi gören grup nispeten daha az terapi gören gruba göre daha başarılı olabilmiştir.

Afazi tedavisi iki yada daha fazla yıl sürebilmektedir. Akut Afazinin ortaya çıktığı  ilk 6 aylık dönemde beyin kendiliğinden hasar gören nöronları onarmaya çalışır. Özellikle bu dönemde terapi sürecine başlanması önemle tavsiye olunmaktadır. Bu bakımdan hastaların bir an önce tedaviye başlaması tedavinin başarı şansına olumlu katkı sağlayacaktır.
İnme yada kafa travmasının sonucu olarak ortaya çıkan bozuklukta tedaviye bağlı olarak bir miktar düzelme beklenir. Diğer nedenlere bağlı ortaya çıkan afazide ise başarı nispeten daha azdır.
Tedavinin yoğunluk düzeyi şüphesiz hastanın yaşı, genel sağlık düzeyi, travmanın ağırlığı gibi unsurlara göre belirlenecektir.

Sağlıklı Bireyler için Afaziye Karşı Başlıca Korunma Yolu

Yukarıda belirtiğimiz üzere afzinin en önemli nedeni inme ve travma olarak ortaya çıkmaktadır
·         Düzenli egzersiz yapmak
·         Sağlıklı beslenme
·         Alkol tüketimi düşük tutmak ve tütün kullanımından kaçınmak
·         Tansiyonun kontrolü

SONUÇ:

Kısaca Afrazi nedir? Belirtileri ve tedavisinin incelendiğimiz makalemizde aşağıda sizlere ayrıca önereceğimiz makaleleri ve yazı içinde verdiğimiz linkin yer aldığı araştırmaları okumanızı ayrıca tavsiye ederiz.


0 yorum: