4 Temmuz 2017 Salı

Dissosiyatif Kimlik Bozukluğu( Çoğul Kişilik) Nedir ? Belirtileri Ve Tedavisi

Dissosiyatif Kimlik Bozukluğu Nedir


            Ülkemizde sık sık görülen bir ruhsal hastalık olan dissosiyatif kimlik bozukluğu, çoğul kişilik bozukluğu halinde kendini göstermektedir. Bazı etkili ruhsal sıkıntılar sebebi ile travmatik durumlar geçiren kişide kimlik, bilinç ve bellek sorunları bu ruhsal rahatsızlık sebebiyle meydana gelmektedir. Yaşanan travmatik olaylar üzücü, çok korkutucu, öfkelendirici ve utandırıcı olaylardır. Bu olayların sonucunda kişi de farklı bir insanmış gibi konuşma, bayılma, hiç konuşamama, kim olduğunu hatırlamama gibi durumlar ortaya çıkar.

  Dissosiyatif kimlik bozukluğu rahatsızlığında kişide 2 ve 10 arasında değişen kişilik oluşmaktadır. Oluşan bu kişilikler birbirlerinden farklı olmaktadırlar. Örnek verilecek olursa, normalde kişi çok sakin ve rahat bir yapıdayken oluşan diğer kişilik çok enerjik ve hareketli olabilmektedir. Oluşan bu farklı kişilikler içerisinde 1 kişi vücudun ve ruhun ev sahibi olarak adlandırılır. Diğer kişiliklere ise alt kişilikler denmektedir. Ev sahibi olan kişiliğin içinde kalan bastırılmış duygular, alter kişiliklerde ortaya çıkmaktadır. Alter kişilikler bastırılan bu duyguları rahat bir şekilde sergilemektedir. Dissosiyatif kimlik bozukluğu 4 farklı şekilde ortaya çıkmaktadır. Bunlar aşağıda anlatılmıştır:

 Çoğul Kişilik Bozukluğu


            Bu rahatsızlığa yakalanan kişi, kendi içerisinde farklı kişilikler oluşturur ve bu oluşturulan her kişiliğin farklı adları, farklı meslekleri, farklı kişisel özellikleri ve farklı davranış ile düşünceleri olmaktadır. Oluşturulan farklı kişilikler, gerçek kişilikten tamamen farklı bir yapıda olmaktadır. İçerideki ana kişilik sessiz içine kapanık bir kişilikken, diğer oluşturulan kişilikler daha serbest ve dışa dönük kişiliklerdir. Ruhsal bozukluğu olan kişi, bir kişilikten diğerine çok kolay bir şekilde geçmektedir. Diğer kişiliğe geçmeden önceki kişilikte yaptığı davranışların hiçbirini hatırlayamaz.

 Dissosiyatif Amnezi


  Dissosiyatif kimlik bozukluğu arasında en sık görülen türlerden biridir. Bu kişilik bozukluğu türünde travmatik olaylar ve stres sebebiyle gerçek kimlik ve kişisel beyinde herhangi bir bozukluk olmadan bir anda hatırlanamaması durumu yaşanır. Bu hatırlayamama durumu basit bir unutkanlık değildir. Kişi geçmişi hatırlayamasa da yeni bilgileri öğrenmeye devam eder. Kişide bu durumlar dışında herhangi bir başka belirti görülmez. Amnezi kendi içinde 4’e ayrılmaktadır. Birkaç saatlik olayların unutulması sınırlı amnezi, kişinin tüm yaşamıyla ilgili unutkanlıklar yaygın amnezi, bazı olay veya kişilerin hatırlanmaması seçici amnezi, belli bir başlangıçtan itibaren yaşanan olayların unutulması da sürekli amnezi olarak tanımlanır.

 Dissosiyatif Füg


            Dissosiyatif kimlik bozuklukları arasında en az görülen türdür. Bu türde kişi ani bir şekilde geçmişini ve kişilik bilgilerini unutur. Bunun etkisi ile de hem işinden hem de evinden ayrılır. Kişi bu yaşadığı durumun farkında bile değildir. Böyle durumlarda tek başına dolaşma ve seyahat etme isteği olabilir.

 Depersonalizasyon Derealizasyon Bozukluğu


            Bu rahatsızlıkta kişi sanki kendisini dışarıdan izliyormuş gibi ya da rüya görüyormuş gibi hisseder. Çevresindeki kişileri ve olayları gerçek dışı olarak algılar. Bu iki rahatsızlık genelde aynı anda görülür ve kişiler gerçeği değerlendirme de herhangi bir kayıp yaşamaz. Dissosiyatif Kimlik Bozukluğu Belirtileri


 -Bayılma ve ağrılar
 -Depresyon ve ruhsal bozukluklar
 -Sürekli bir üzüntü hali
 -Davranış bozuklukları
 -Öfke nöbetleri geçirme
 -Sinirlilik hali
 -İntihar etme
 -Sosyal uyumsuzluk
 -Bedensel şikâyetler yaşama
 -Olmayan sesler duyma
 -Kişilik bölünmesi
 -Yaşadıklarını hatırlayamama
 -Aniden gülme
 -Aniden ağlama
 -Agresif tavırlar
 -Sara gibi nöbetler geçirme
 -Kasılma
 -Bayılma sonrası ağlayarak ayılma
 -Saldırgan davranışlar
 -Taşkınlık yapma

 Dissosiyatif Kimlik Bozukluğu Sebepleri Nelerdir?


            Bu rahatsızlığın temelinde çocukluk dönemlerinde yaşanan kötü olaylar vardır. Küçükken yaşanan cinsel istismar var ise bu rahatsızlık daha ağır olmaktadır. Aynı şekilde aşırı şiddet, psikolojik ve fiziksel istismar durumlarında da kişi bu rahatsızlığı daha ağır yaşamaktadır. Bu durumları bünyesi kaldıramayan çocuk da çareyi başka bir kişiliğe bürünerek arar. Bu durumdaki hastalar kafasına esen yere giderler ve uyandıklarında oraya nasıl geldiklerini hatırlayamazlar. Daha öncelerden pek görülmeyen bu rahatsızlık son dönemlerde çok sık görülmeye başlamıştır. En sık görüldüğü yer ise psikiyatri acil kısmı olan bu hastalığın görülme sıklığı % 10 ile % 12 arasındadır.

 Dissosiyatif Kimlik Bozukluğu Tedavisi


            Hastalığın şiddetine ve kişilere göre farklı tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. İlk olarak psikoterapi tedavisi yapılır ve ilaç tedavisi ile desteklenir. Terapi yapılırken bu duruma gelme nedenleri ve hangi durumda başlandığı konuları konuşularak yardımcı olunur.


0 yorum: