8 Eylül 2017 Cuma

Tüp Bebek Nasıl Yapılır ve Tüm Aşamaları Nelerdir?


Her kadın ve erkeğin hayalidir çocuk sahibi olmak. Ancak her zaman normal yollardan gebe kalmak mümkün olmamaktadır. Bu durum karşısında geliştirilen yöntemler sonucunda hemen hemen herkesin çocuk sahibi olan hayali gerçekleşmektedir. Bu noktada ilk akla gelen, çocuk sahibi olabilmek için geliştirilen yöntemlerin en çok tercih edileni "tüp bebek nasıl yapılır?" ve "tüp bebek tedavisinin aşamaları nelerdir?" sorularıdır. Makalemizde tüp bebek aşamalarından bahsederek merak ettiklerinizi anlatıyor olacağız.

Tüp Bebek Tedavisi Aşamaları Nelerdir?


Tüp bebek tedavisinde bazı aşamalar mevcuttur.

1. Aşama: Eğitim


Tüp bebek tedavisinin ilk aşaması, tüp bebek koordinatörünün vermesi gereken eğitimden oluşturmaktadır. İlk aşamada uygulanacak işlemler hakkında bilgi verilmektedir. Tedavinin nasıl yürütüleceği ve planı anlatılmakta, ilaçların nasıl alınacağı öğretilmekte ve gerekli olan onay formları imzalatılmaktadır.2. Aşama: Yumurtalıkların Baskılanması


Kadının yumurtalıklarının tamamiyle kontrol altına alınması işlemi tüp bebek tedavisinin temelini oluşturmaktadır. Bu nedenle bazı ilaç tedavileri uygulanmaktadır. Kullanılan bu ilaçlar istenilen zamanın öncesinde yumurtlamanızı engellemektedir. Burun spreyi şeklinde ya da enjeksiyon şeklindedir. Kullanımı konusunda ilk aşamada eğitim veriliyor olacaktır.

3. Aşama: Yumurta Gelişiminin Takibi ve Yumurtalıkların Uyarılması


Tüp bebek tedavisinde başarı, kadının yumurtalıklarının çok sayıda yumurta üretilmesine bağlıdır. Bu nedenle daha önce belirttiğimiz ilaçlarla kontrol altında tutulmakta olan yumurtalıklar, yumurta gelişimini uyaran ilaçlarla uyarılmaktadır. Bu ilaçlar kas içine ya da cilt altına yerleştirilmektedir.

Yumurtalıkların bu kullanılan ilaçlarla uyarılması 10 günlük bir süreyi kapsamaktadır. Bu süreçte yumurta gelişimini takip etmek için birkaç kez kontrole gitmeniz gerekiyor. Kontroller ultrason çekilerek ve gerekli görüldüğünde ilaç dozlarında yeniden ayarlama yapılması ile gerçekleşir.

4. Aşama: Yumurtaların Toplanması


Yumurta gelişiminin takibi esnasında, yeterli miktarda yumurtanın olgunlaştığının tespşt edilmesi ile aynı gün yumurtaların son gelişim basamağının tamamlanması için hCG (human chorionic gonadotropin) enjeksiyonu yapılmaktadır. Yumurtaların toplanması işlemi ise yapılan bu son ilaç enjeksiyonunun ardından gelen 36. Saate programlanmaktadır.

Yumurtaların toplanması aşamasında uyku vereci ve sakinleştirici ilaçlar verilerek ya da genel anestezi altında gerçekleştirilebiliyor. Yapılan bu işlem gelişim takiplerinde yapılmakta olan vajinal ultrasonografi uygulamasına benzemektedir. İşlemin tek farkı, vajinal ultrasonografi aletine bağlanmış olan bir iğnenin vajenden geçirilerek yumurtaların toplanması işlemidir. İşlem yaklaşık 30 dk sürmektedir ve sperm hücreleriyle döllenme işlemi aynı gün gerçekleşmektedir. Yumurta tolama işleminden sonra 2-3 saatlik dinlendirilen çift daha sonra hastaneden taburcu edilmektedir.

5. Aşama: Laboratuvar İşlemleri


Yumurtaların toplanmasının ertesi günü yumurtaların kaçının normal şekilde döllendiği çiftle paylaşılır. Daha sonra normal olarak döllenen yumurtalar laboratuvarda 2-5 gün arasında izlenir ve uygun görülen zaman diliminde içlerinde en kaliteli olanlar annenin rahmine geri yerleştirilir.

6. Aşama: Embriyo Transferi


Tüp bebek tedavisinin son aşamasıdır. Transfer işlemi öncesinde çift, transfer edilecek embriyo kalitesi ve sayısı hakkında bilgilendirilir. Transfer işlemi basit bir muayene işlemi gibidir. Anesteziye gerek duyulmaz ancak anneden istenen, transfer öncesinde bir miktar su içerek idrar torbasının dolmasını sağlamaktır. Bunun nedeni, transfer ultrasonografik gözlem altında yapılıyor olması ve idrar torbasının bu sebeple dolu olması gerektiğidir.

Transfer işlemi esnasında embriyolar ile yüklenen kateter, rahim ağzından ve vajenden geçirilerek rahmin içine yerleştirilir ve rahim içinde bırakılır. Transfer işleminden 3-4 saat sonra çift dinlendirilir ve evine yollanır. Dikkat edilmesi gereken konu ise annenin o günü dinlenerek geçirmesi gerektiğidir.

Tüp bebek tedavisinin sonucu, 14 gün sonra yapılacak olan gebelik testi ile öğrenilebilmektedir. Test sonucu olumlu sonuçlanırsa 3 hafta sonra bebek kalp atışları ile “ben burdayım” diyecektir. 

Tüp Bebek Neden Tutmaz?


 Zorlu bir süreci kapsayan tüp bebek tedavilerinde her zaman istenilen sonucu elde etmek mümkün değildir. Bazı durumlarda tedavi sürecinde gebelik gerçekleşmemektedir. Bunun yanı sıra ilk denemelerin genellikle başarısız olduğu tespit edilmiştir. Tüp bebek tedavisinin, gebelikle sonuçlanmamasının üzerinde etkili olan pek çok faktör bulunmaktadır. Hastanın ruh halinden tutun da merkezin özelliklerine kadar çeşitli etkenler bulunmaktadır.

 Tüp bebek denemesinin başarısızlıkla sonuçlanması asla hastaların umutlarını kırmamalıdır. Başarısızlığın nedeni öğrenildikten sonra diğer tedavi sürecine başlanmalıdır. İlk denemedeki başarısızlık, sonraki deneme sürecinde başarıyı etkilemektedir. Döllenmenin gerçekleşmesi, embriyonun oluşması ve rahme transfer edilmesi süreçlerinde büyük bir titizlik gerekmektedir. Yalnızca doktorun değil, tüm tüp bebek merkezi elemanlarının koordineli şekilde çalışması başarı üzerinde etkili olmaktadır.

 Tedavi Sürecini Etkileyen Faktörler


l Embriyo Transferi; Tüp bebek tedavilerinde embriyonun transferi kritik önem taşımaktadır. Transferi takip eden 12 günlük süre zarfında gebeliğin gerçekleştiği unutulmamalıdır. Yani gebeliğin gerçekleşmesinden önceki son dönemeci oluşturmaktadır. Bu nedenle tedavi sürecine doğrudan etki etmektedir. Embriyonun rahme aktarılması sırada en sağlıklı yöntemler tercih edilmelidir. Bu aktarımın tedavi sürecinde büyük etkisi bulunmaktadır.
l Rahim Zarı; Rahim zarının kalınlığı tüp bebek tedavilerinde direkt etkili olmaktadır. Rahim zarı kalınlığı her zaman yeterli olmayabilir. Buna ek olarak anne adayının geçirmiş olduğu hastalık ve operasyonlar önemlidir. Ayrıca enfeksiyonal hastalıklar da zarın incelmesine neden olmaktadır. Bu faktör, düzeltilmesi mümkün olmayan sorun niteliği taşımaktadır.
span>
l Rahim Zarı Yapısal Bozukluğu; Kadınların rahim zarında, çeşitli nedenlerden dolayı yapısal bozukluklar görülebilmektedir. Rahim zarında bulunan yapısal bozukluklar miyom, polip ya da yapışıklıktır. Söz konusu sorunlar, tedavi sürecinden önce giderilmeli ve sürecin olumsuz etkilenmesinin önüne geçilmelidir. Tedavi öncesi alınan önlemler başarı üzerinde etkilidir.
Tüp Bebek Başarısızlığının Nedenleri Nelerdir?

Tüp bebek tedavilerinde geçen süreç aileler için başlı başına bir stres sebebidir. Tekrarlanan başarısız sonuçlarda, başarı sağlamanın formülü sebepleri modern teknoloji kullanılarak araştırılması tespit edilmesi ve ayrıca çözümün yine modern teknolojinin uygulanması ile gerçekleşebilir. Peki o kadar gayretin sonucunda tüp bebek tedavileri neden başarısızlıkla sonuçlanır? Makalemizde bu sorunun cevabını veriyor olacağız.

Tekrarlayan Tüp Bebek Başarısızlığının Nedenleri Nelerdir?


Gebeliğin oluşum mekanizmaları tek bir parametre ile açıklanamaz ve karmaşık olaylar dizisidir. Yani belirlenebilmiş tek bir mekanizmadan söz etmek imkansızdır. Bu problemi yaşayan çiftler daha geniş bir perspektifte ele alınmalıdır. Yeni bir tedaviye başlamadan önce gerekli incelemeler ayrıntılı olarak yapılmalıdır.

Birincil Sebepler


l Gebelikle sonuçlanması beklenen embriyonun genetik yapısının bozulmuş olması
l Yumurta gelişimi sürecinde kullanılan ilaç protokollerinin uygun olmayışı
l Gelişmekte olan embriyonun, geliştiği kültür ortamlarının yeterli olamayışı
l Embriyo dış zarının kalınlaşıyor olması gibi embriyoya bağlı sebepler tekrarlayan tüp bebek başarısızlıkları ile sonuçlanabilir.


İkincil Sebepler


l Endometrium yani rahim iç duvarını etkileyen doğum kaynaklı rahim bozuklukları
l Rahimin içerisinde embriyonun tutunmasını engelleyen myom ve polip
l Daha önce yaşanmış olan enfeksiyon ya da küretajlara bağlı yapışıklıklar
l Embriyonun rahim içerisinde tutunarak büyümesini etkileyen, pıhtılaşma fonksiyonu bozuklukları
l Kadında genetik ya da sonradan oluşan savunma mekanizmaları yani immunolojik bozukluklar yüksek kalitede bile olsa gelişen embriyonuntutunarak büyümesini engelleyen faktörler arasındadır ve tekrarlayan tüp bebek başarısızlıkları ile sonuçlanabilir.

Üçüncül Sebepler

  
l Çocuk sahibi olmakta güçlük yaşayan kadınlarda sıklıkla görülen endometriosis hastalığı yani çikolata kistleri
l Tüplerde daha önceden geçirilmiş olan enfeksiyon ya da geçirilmiş karın içi operasyonları sonrası sıklıkla ortaya çıkan hidrosalpenks yani tüplerin tıkanarak şişmesi durumları tekrarlayan tüp bebek başarısızlıkları ile sonuçlanabilir ancak tedavi edilebilir nedenler arasındadır.

Tüp Bebekte İdeal Yaş Nedir, Yaş Önemli Mi?


Bebek sahibi olmak isteyen ancak başarısız olan çiftlerin son çaresi, tüp bebek tedavisidir. Tüp bebek tedavisini etkileyen, pek çok faktör bulunmaktadır. Tedavi süreci üzerinde belirleyici etkisi olan faktörlerden biri de yaş aralığıdır. Yaş aralığı anne adayları için önemli kriterlerden birini oluşturmaktadır. Tedavi sürecinde genellikle 35 yaş altında başarı oranı, 35 yaş üstüne göre daha yüksektir. Nedeni; kadınlardaki yumurta sayısının yaş ilerledikçe azalmasıdır. Yumurta sayısının azalması demek, anne olma şansının azalması anlamına gelmektedir.

Yaş Faktörü Ve Başarı Oranı

Tedavi sürecine başlamadan önce yapılan hormon testleri ve rutin kontroller sonucu, tüp bebek tedavine başlanmaktadır. Ancak kadınların yaşı, özellikle 38 üstü ise detaylı bir tarama yapılarak tedaviye başlanmaktadır. Tedavi sürecinde, erkeğe yönelik imkanlar daha geniş ölçüde uygulanmaktadır. Söz konusu kadın olunca, ilk kriteri yaş faktörü oluşturmaktadır. Tüm bunlara rağmen ilerleyen yaşlarda bulunan kadınların umutsuzluğa kapılmaması gerekmektedir. Sonuç olarak tedavi sürecinin seyri, uzman hekimler kontrolünde yapılmaktadır.
Her zaman her konuda istisnalar olabileceği unutulmamalıdır. 2016 yılında bu konuda tıp dünyasını şaşkına çeviren bir gelişme yaşanmıştır. Hindistanlı Daljinder Kaur isimli kadın, 72 yaşında anne olmuştur. Tüp bebek tedavisi sonucu ilk bebeğini dünyaya getiren kadın, aynı zamanda dünyanın en yaşlı annesi unvanını kazanmıştır. Yaş tabiki en önemli faktörlerden biridir. Ancak başarı oranını tedavi süreci belirlemektedir.

Yumurta Sayıları, İlerleyen Yaşla Birlikte Azalıyor

Yaş faktörünü önemli kılan nokta, tüp bebek tedavisinde ana konuyu oluşturan yumurta sayılarının yaş ile birlikte azalmasıdır. Kadınlardaki yumurta sayıları, menopoz döneminde tükenmekle birlikte devamlı olarak azalma göstermektedir. Ayrıca yumurta sayısının yanında, ilerleyen yaşla birlikte yumurta kalitesinin de düştüğü kabul edilmektedir.

Tekrarlayan Tüp Bebek Başarısızlıkları Durumlarında Neler Yapılmalıdır?

  Tüp bebek tedavilerinde sürekli tekrarlanan başarısızlıklarda öncelikli olarak sebepler araştırılmalı ve sonrasında bu sebeplerin ortadan kaldırılması için gerekli görüldüğünde ayrı bir tedavi uygulanmalıdır.

Klasik olarak en az üç tüp bebek uygulamasında kaliteli embriyo transferine rağmen gebelik ile sonuçlanmıyorsa veya toplam on ya da daha fazla sayıda embriyonun transfer edilmesine rağmen gebelik oluşmuyorsa “Tekrarlayan Tüp Bebek Başarısızlıkları” durumu ortaya çıkmaktadır.

Tüp Bebek Tedavilerinde Başarısız Sonuçların Sebepleri Nelerdir?


Tüp bebek tedavilerinde başarısız olunmasında en önemli sebepleri olarak rahim bozuklukları, embriyonun bozulan genetik yapısı ve kadınlarda sıklıkla rastalanan çikolata kistleri gösterilmektedir. Ancak doğru olan sadece bireysel değil çiftleri ele alarak sebeplerin araştırılmasıdır.

 Başarısızlık Sonucunda Ne Yapılmalıdır?


Tekrarlayan tüp bebek başarısızlıklarıyla sonuçlanan tüp bebek tedavilerinde dediğimiz gibi çift, bütün olarak ele alınmalıdır ve olası faktörler yeni bir tedavi sürecine başlamadan önce detaylı olarak araştırılmalıdır.

İlk etapta anne ve baba adayının gebelik oluşumuna engel teşkil edecek genetik ya da sistemik hastalıkların olup olmadığı araştırılmalıdır. Özellikle genetik pıhtılaşma faktörleri, kromozom analizleri ve immunolojik araştırmaları yapılmalıdır. Şayet çiftlerden birinde kromozomal problem mevcut ise tüp bebek tedavisi sonrasında elde edilen embriyolara, transfer için seçilmeden öncesinde preimplantasyon genetik tarama testleri yapılmalıdır. Ayrıca bu noktada seçilen normal yapıdaki embriyolar transfer edilmelidir.

Rahim içi bozuklukların önceden belirlenebilmesi laparoskopi ya da histeroskopi gibi operasyonlarla bu türdeki bozuklukların giderilmesi, tüp bebek tedavisinde yeni bir denemeye başlamadan önce yapılması gereken tedavilerin başındadır. Embriyonun gelişimini sağlayacak olan uygun ortamı oluşturmadan uygulanacak tedavilerde ne kadar iyi kalitede embriyo gelişirse gelişsin gebelikle sonuçlanmayacaktır. 

Makalemizde Tüp Bebek Tedavisi Nasıl Yapılır(Nasıl Olur) ve Tüp Bebek Tedavisini Tüm Aşamalarını ve Tüp Bebek Başarısızlığı Konularına Açıklama Getirmeye Çalıştık.En çok sorulan sorular hakkında bilgi verdik ancak eger farklı bir sorunuz varsa lütfen alttan yorum yolu ile bize ulaşın.Yorumunuza yapılan cevap beni bilgilendir kısmını işaretlerseniz mail adresinize de ayrıca gönderilecektir.


0 yorum: