12 Ekim 2017 Perşembe

Hemoptizi Nedir Ve Hemoptizi Nedenleri Nelerdir

 Hemoptizi Ne Demektir?


            Akciğer ya da bronş kaynaklı olarak kan tükürme olarak tanımlanan hemoptizi nedir ve ne gibi nedenlerle olur soruları hastalığın tanısı için önemlidir. Klinik pratikte bu hastalık yakından takip edilmesi gereken çok yaygın bir semptomdur. Hemoptizi nedir sorusu, kişilerde hastalığın kesin teşhisi için önem arz etmektedir. Çünkü hemoptizi hastalığının % 5’i ölümle sonuçlanabilmektedir. Bu da hastalığın ne kadar ciddi bir hastalık olduğunu göstermektedir.

            Kan tükürme denilen ve bir akciğer hastalığı olan bu durum; ciddi akciğer hastalığının ilk belirtisi de olması açısından dikkat edilmesi gereken bir durumdur. Bu anlamda hemoptizi nedir bilen kişiler, hastalığın belirtilerini de fark ederek erken teşhis için çok önemli bir yol kat etmiş olurlar.
 Solunum sisteminden kan çıkışı olarak bilinen hemoptizi, kanlı ve çizgili balgamdan büyük miktarda olan saf kan öksürüğe kadar değişebilmektedir. Hastanın kan çıkışı konusunda bir tahmini olsa da, genellikle 100 ml ile 600 ml arasında kan çıkışı görülmektedir.

            Toplumda çok sık görülmeyen bu hastalık kan kusma olarak bilinmektedir. Çok ciddi sorunlara yol açabilen hemoptizi nedenleri ile beraber öğrenilerek tedavi edilmelidir. Zamanında müdahale edilmediği durumlarda ölüme yol açabilen çok ciddi bir hastalıktır. Dünya Sağlık Örgütü ve birçok kuruluşun ana gündem konusu hemoptizi nedenleri konusudur. Tedavi edilebilen bir sağlık sorunu olan hemoptizi, birçok ülkenin Sağlık Bakanlıklarının da temel konularından biridir. Hastalık önemsenmeyip tedavi edilmediği zamanlarda, kişide ciddi sağlık sorunlarına yol açarak ölüme kadar götürebilmektedir. Bu nedenle, hemoptizi hastalığının nedenleri ve belirtileri çok iyi bilinmelidir. Bu konu ile ilgili aşağıda bilgiler aktarılmıştır. Hemoptizi Nedenleri Nelerdir?


            Çok ciddi bir hastalık olan hemoptizi nedenleri hastalığın tedavi aşamasında çok önemlidir. Birçok farklı nedeni olabilen hemoptizinin hangi neden sonucunda oluştuğu öğrenilerek bu neden ortadan kaldırılmaya çalışılmaktadır. Hastalığın temel nedenleri şunlardır:

 1.  Midede yer alan bazı varislerde kanama meydana gelmesi
 2.  Mide, ince bağırsak ve yemek borusunda oluşan ülserin kanaması
 3.  Yemek borusu ile midede bulunan zarın tahrip olması
 4.  Siroz hastalığı
 5.  Gastrit hastalığı
 6.  Karaciğer yetmezliği durumu
 7.  Pankreas kanseri
 8.  Mide kanseri
 9.  Hipertansiyon rahatsızlığı
 10.  Sık sık görülen mide bulantıları
 11.  Tüberküloz
 12.  Bronşektazi
 13.  Pnömoni yani zatürree hastalığı
 14.  Yabancı cisim
 15.  Akciğer embolisi
 16.  Kalp yetmezliği
 17.  Akciğer absesi
 18.  Bazı pıhtılaşma hastalıkları
 19.  Bronşial venöz sistem
 20.  Pulmoner arter
 21.  Havayolu ve damar birleşkeleri
 22.  Yüksek sistematik basıncın varlığı
 23.  Damarların kıvrımlı hale gelmesi
 24.  Vasküler duvarın hasar görmesi
 25.  Kronik bronşit
 26.  Pnömoni
 27.  Pulmoner tromboemboli
 28.  Mitral darlığı
 29.  Sle hastalığı
 30.  Yabancı cisim aspirasyonu
 31.  Paraziter hastalıklar
 32.  KOAH
 33.  Uyuşturucu kullanılması
 34.  Kistik fibroz
 35.  Amfizem
 36.  Göğüs travması


 Hemoptizi Hastalığının Belirtileri Nelerdir?


            Hemoptizi hastalığı çok ciddi bir hastalıktır. Bu nedenle hastalığın fark edilmesi ve tedaviye başlanması, tedaviden olumlu sonuç alınabilmesi için önemlidir. Bu hastalığın görüldüğü kişilerde, bariz bir şekilde belirtiler görülmektedir. Bu belirtileri kendisinde gören kişilerin mutlaka doktora gitmesi önemlidir. Hemoptizi hastalığının belirtileri şunlardır:

 1.  Öksürükle kan gelmesi
 2.  Köpüklü ve kanlı balgam
 3.  Öksürük nöbetleri
 4.  Göğüs ağrısı
 5.  Kabarcıklı kan gelmesi
 6.  Nefes darlığı
 7.  Ateş
 8.  Özellikle sabahları artan balgam
 9.  Tekrarlayan Pnömoniler
 10.  Parmaklarda çomaklaşma
 11.  Yaygın oranda ronküsler
 12.  Uzayan ekspriyum
 13.  Solunum seslerinde azalma
 14.  Bronşial solunum sesi görülmesi
 15.  Halsizlik
 16.  Zayıflama
 17.  İştahsızlık


 Hemoptizi Hastalığının Tedavisi


            Hastalığın nedenleri ve belirtileri yukarıda anlatılmıştır. Bu belirtileri yaşayan kişilerin mutlaka bir doktora görünmesi gerekmektedir. Hemoptizi tedavisi olan bir hastalıktır. Ancak dikkate alınmaz ve tedavi edilmezse, ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir ve bu da ölümle sonuçlanabilir. Bu nedenle kesinlikle ciddiye alınması gereken bir durumdur.

            Kanamanın sıklığına göre tedavinin yöntemi değişmektedir. Öncelikle hastalığın tanısı koyulmaktadır. Bu tanıya göre, hastalığın temel nedeni belirlenmektedir. Bu nedenler öğrenilerek tedavinin o yönde belirlenmesi, hastalığın çok hızlı tedavisinde olumlu bir etki göstermektedir. Hemoptizi tedavisinde uygulanan yöntemler genellikle şu şekildedir:

 1.  Damar yolu ile kişinin vücuduna sıvı aktarma
 2.  Kan transfazyonu
 3.  Değişik mide ilaçları
 4.  Cerrahi müdahale yöntemi


            Durdurulması imkânsız olan kanamalarda cerrahi müdahale yöntemi tercih edilmektedir. Kısa süren bir operasyonla, çok zor olan kanama vakaları bile tedavi edilmektedir. Yukarıdaki 4 farklı tedavi yöntemi de başarılı sonuçlar vermektedir. Çok ciddi seviyelere gelen hemoptizi hastalığında, hasta gözetim altında tutulmak için hastanede yatırılabilir. Ancak bu uzun sürmez ve kişiye göre değişir.

0 yorum: