17 Nisan 2018 Salı

Mesane Kanseri Evreleri, Nedenleri ve Yaşam Süresi

         
     Mesane kanseri, mesanenin içindeki hücrelerin anormal ve kontrolsüz bir şekilde büyüdüğü ve böylece kanser hücrelerini oluşturduğu bir durumdur. Kanser hücreleri büyümeye devam ederse, kanser hücreleri mesanenin etrafındaki dokuya yayılabilir veya karaciğer, kemik ve akciğer gibi başka organlara yayılabilir. Mesane, idrarı vücuttan çıkarmadan önce tutan organdır. İdrar böbrekler tarafından üretilir ve üreter adı verilen bir bağ tüpü ile mesaneye taşınır. İdrar yapma sürecinde mesanedeki kaslar, idrarı üretra adı verilen bir kanaldan geçirir. Eğer mesane kanseri ölümcül müdür?  gibi sorular sorulursa gelişen teknoloji sayesin ölüm riski çok az olduğu bilinmelidir.            Mesane kanserinin tipi ve tedavisi, kanserin büyüdüğü hücreler tarafından belirlenir. Aşağıdakiler, kanserin büyüdüğü hücre tipine göre farklılaşan bir tür mesane kanseridir.

 1. Ürotelyal karsinom: Bu tip mesane kanserinde en sık görülen tiptir. Bu kanser ürotelyal hücrelerde, mesanedeki hücrelerin tabakasında büyür.                                                                   
 2. Skuamöz hücreli karsinom: Skuamöz hücreli c arsinom ya da skuamöz hücreli karsinom, skuamöz ürotelyal hücrelerde de büyüyen bir tip mesane kanseridir. Mesane, örneğin uzun süreli idrar sondaları veya mesane enfeksiyonları nedeniyle, kalıcı mesane irritasyonu ile ilişkilidir.                      
 3. Adenokarsinom: Bu kanser türü, mesanedeki mukus üreten bezleri oluşturan hücreler üzerinde büyür. Mesane sonrası oluşan kanser hücreleri sıklıkla iltihaplanma geçirir.

            Genellikle mesane Kanseri yaşam süresi  yapılan araştırmalara göre mesane kanseri olan hastalar ilk 5 yıl içinde yaşama oranı %77 olarak hesaplanmıştır. 10 yıl geçtikten sonra ise yüzde 70, 15 yıl içinde ise yüzde 65 olarak hesaplanmıştır.

Mesane Kanseri Nedenleri

            Mesane kanseri, mesane içindeki hücrelerde DNA (mutasyon) yapısında bir değişiklik olduğu için oluşur. Bu mutasyonlar, mesanedeki hücrelerin anormal büyümesini sağlar ve kanser hücrelerini oluşturur. Bununla birlikte, mesanedeki hücrelerin neden değiştiği bilinmemektedir.

            Uzmanlar şüphelendiği sebeplerden birisi, sigaradaki kanserojen maddeler gibi belirli kimyasallara maruz kalmayla ilişkili olan mesanedeki hücre değişimleridir. Sigara içen bir kişinin mesanesi sürekli olarak kanserojen maddelere maruz kalacaktır. Bu tür bir maruziyet mesane hücrelerinde bir mutasyonu tetikleyebilir ve böylelikle mesane kanseri riskine neden olabilir. Sigara içmeyenlere göre 4 kat daha fazla sigara içen kanser riski olanların bilinmesi önemlidir.

            Sigaraya ek olarak, mesane kanseri nedenleri arasında kimyasal maddelerde vardır. Bunlar deri, kauçuk, tekstil ve boya imalat sanayilerinde kullanılan Aminobifenil, Benzidin, Xenilamin, toluidin, Aniline boyaları ve Naphtilamin gibi endüstriyel kimyasallara maruz kalmanın da mesane kanserine sebep olduğu şüphesi bulunmaktadır. Mesane kanseri hücrelerinin büyümesini tetikleyebilen başka bir şüpheli kimyasal ise arseniktir.

İyi Huylu Mesane Tümörleri

            Genellikler iyi huylu mesane tümörü cerrahi müdahaleler sonucu tekrar görünmezler. Mesane içinde yayılmaz ve hayati bir riske sebep olmazlar.

            Hastanın bir mesane kanseri olduğu zaman, doktor da hastayı tedavi etmek için kanserin hangi evrede olduğunu bulmalıdır. Bu mesane kanseri evreleri, aşağıdaki açıklama ile evre 0'dan evre 4'e kadar 5 aşamaya ayrılır:

Aşama 0: Kanser mesane tabakasının tam yayılmamıştır.                                                                   
1.Evre: Kanser mesane tabakasına yayıldı, ancak henüz mesanedeki kas tabakasına ulaşmadı.
2.Evre: Kanser, mesanedeki kas tabakasına yayılır.                                                                           
3.Evre: Kanser, mesanenin etrafındaki dokulara yayılır.                                                                   
4.Evre: Kanser, mesaneden başka organlara yayılır.

Mesane Kanserinin Tedavisi

            Mesane kanseri hastalarında tedavi, hastanın kanser tipine, evresine, yaşına ve genel sağlık durumuna bağlıdır.

Mesane tümörü transüretral rezeksiyonu (TURBT)

            TURBT erken evre mesane kanseri ile başa çıkmak için uygulanan yaygın bir cerrahi işlemdir. Bu işlem idrar yolu (üretra) yoluyla mesaneye bir rezektoskop olarak adlandırılan bir alet içerir. Rezektoskop, tümör hücrelerini çıkarmak için özel bir tel ile donatılmıştır. Tümör çıkarıldıktan sonra hastanın mesanesinde kanserli doku varsa, doktor kanseri yok etmek için bir lazer kullanacaktır. Bu prosedür hastaya lokal anestezi veya genel anestezi ile vererek yapılır. TURBT prosedürü tamamlandıktan sonra doktor, kalan kanser hücrelerini yok etmek ve tümörün tekrar büyümesini önlemek için kemoterapi ilaçlarını hastanın mesanesine yerleştirecektir.

Sistektomi

            Sistektomi, mesanenin bir kısmını veya tamamını çıkarmak için yapılan ameliyattır. Parsiyel bir sistektomide, doktor sadece bir kanser hücresi içeren mesanenin bir bölümünü çıkarır. Kanser mesanenin işlevini tehlikeye atmadan çıkarılabilir. Kanser sadece mesane içinde mevcutsa kısmi sistektomi yapılır.

İlaçla Tedavi

            Bu tedavi genellikle erken evre döneminde uygulanır. Doktor ilacla direkt olarak mesaneye müdahale edecektir. Doktorlar, bir kateter aracılığıyla Bacillus Calmette-Guerin (BCG) bakterisini mesaneye sokarak, mesanedeki kansere karşı vücut hücrelerini çeker. Bu tedavi, hasta TURBT geçtikten birkaç hafta sonra başlayabilir.

            İntravezikal kemoterapi. Bu prosedür, bir kateter aracılığıyla mesanedeki kanser hücrelerine savaşmak için ilaçların dahil edilmesiyle gerçekleştirilir. Bir sonraki aşama için kan damarlarının enjeksiyonu ile de yapılabilir. Bunun gibi mesane kanseri ameliyatı mesane kanseri ölüm riski çok aza inmiştir.

Radyoterapi

            Hastalar haftalar boyunca haftada 5 gün boyunca radyoterapiye uğrayabilirler. Bu terapi genellikle bazı durumlarda tavsiye edilir:

1.Erken evre mesane kanseri.                                                                                                               
2.Erken evre mesane kanseri olan ve cerrahi prosedür uygulanamayan hastalar.                               
3.TURBT veya kısmi sistektomi sonrası ileri tedavi.                                                                               
4.İleri evre mesane kanseri semptomlarının önlenmesi veya tedavisi olarak.

Mesane Kanserinin Önlenmesi

            Mesane kanserini önleme konusunda kanıtlanmış bir yol olmamakla birlikte, bu hastalığın risk faktörleri aşağıdaki gibi sağlıklı bir yaşam sürerek azaltılabilir:                                                             
1. Sigara içmeyi bırak. Bir doktora danışın ve sigarayı bırakmak için tüm yöntemleri uygulayın, bu nedenle kanserojen maddeler vücutta birikmez.                                                                                     
2.Kimyasal maddelere maruz kalmaktan kaçının. Çalışma ortamındaki kimyasallara maruz kalmamak için güvenlik prosedürlerini izleyin ve kişisel koruyucu ekipman kullanın.                                           
3.Bol bol meyve ve sebze yiyin. Meyve ve sebzelerde antioksidan içeriği, kanser riskini azaltabilir.

Mesane Kanseri Evreleri, Nedenleri ve Yaşam Süresi  makalemizi beğendiyseniz size daha fazla yardımcı olabiliriz.Aşağıda önerdiğimiz diğer makalelerimize göz atabilir, aşağıdaki form aracılığı ile soru sorabilir yada bu konuda sorulmuş diğer soru ve cevaplara bakabilirsiniz.Merak ettiğiniz diğer konular için arama kutusunu kullanabilirsiniz?


1 yorum:

 1. Dr. Osamu Mizukami,
  Sağlık Destek Kliniği, Tokyo
  Japonya'lı bir dahiliye doktoruyum.
  *Tokyo'nun merkezinde bir kliniğe sahibim..
  Son 35 yılda, POPOLİS kullanarak, 4 binden fazla ilerlemiş kanser hastasını tedavi ettim.
  Propolis ve kanser*Neden propolis kullanırım?
  *Dünyada propolis üzerine 1200'den fazla akademik makale mevcuttur. Propolis bu sebeple diğer
  takviye ürünlere göre daha çok bilimsel desteğe sahiptir.
  *Bu araştırmalar, propolisin bir çok anti-kanser özelliklere
  sahip olduğunu göstermiştir
  Propolisin anti-kanser etkileri
  1.Doğrudan anti-kanser etkisi
  2. Bağışıklık arttırıcı etkisi
  3. Anti-oksidan etkisi
  4. Anti-anjiyogenik etkisi
  5. Anti-enflamatuar etkisi
  6. Anti-viral ve anti-bakteriyel etkileri
  7. Doku yenileyici etkisi
  8. Kemo terapide
  etkisi
  9. Radyo terapide koruyucu etkisi
  Doğrudan anti-kanser etkisi
  *Propolis birçok doğrudan antikanser ajanlara sahiptir.
  Bağışıklık arttırıcı etkisi
  Doku yenileyici etkisi
  *Kanser doku yenilenmesi hızlı oluşursa, kanserden kurtulma daha hızlı meydana gelebilir.
  Propolis vücut ortamında doku yenilenmesini uyarır.
  Kemo terapide koruyucu etkisi
  çalışmalar, kemoterapiye eşlik eden propolis kullanımının kemoterapinin yan etkilerini azalttığını göstermiştir.
  kemoterapi ile propolisin birlikte kullanımı, aynı ortamda sadece kemoterapi ile karşılaştırıldığında sinerjik bir etkiye sahiptir.
  Radyo terapide koruyucu etkisi
  radyoterapiye eşlik eden propolis kullanımınınyan etkileri azalttığını göstermektedir. radyasyon terapisi ile birlikte propolis,
  sadece radyasyon ile karşılaştırıldığında sinerjik bir etkiye
  sahiptir.
  Propolis ile deneyimlerim
  *Propolis kullanarak ileri evrede kanserli 4000 in üzerinde hastayı tedavi ettim.
  *Bu hastalar; akciğer,karaciğer, mide, kalın bağırsak, prostat, meme, yumurtalık ve pankreas kanserlerinden bir kanser türü ile muzdaripti.
  Dr. Osamu Mizukami, Sağlık Destek Kliniği, Tokyo
  Erzurum Ziraat Mezunu 34 yıllık bir Apiterapist ve İmmunoterapistim,Bu süreçte,Bu Bilimsel ve Doğal yöntemlerle 4. evre dahil sayısız
  Kanser hastasını tedavi ettim.Sözkonusu yöntemlerin uygulanması ve Organik Sertifikalı Propolis
  temini için 05324063215 ve 05050658499 nolu tlf.larımdan ve whatsapp tan ulaşabilirsiniz.

  YanıtlayınSil