29 Ekim 2018 Pazartesi

Çoğul Gebelik Nedir


Gebelik Nedir?

            Gebelik genellikle annenin doğumdan önceki olayı olarak bilinmektedir. Gebelik anne karnında bebeğim ilk oluşumdan doğuma kadar olan süreçtir. Doğuma kadar olan bu bebeğin süreci ise doğumdan sonra da devam etmektedir. Gebelik süreci önemli bir süreç olduğu için hassas bir şekilde takip edilmeli ve doktor kontrolleri aksatılmadan devam edilmelidir.

Anne Çocuk İlişkisi 

            Anne çocuk ilişkisi daha hassas olarak bilinmektedir. Bu ilişkinin temel özellikleri ise annenin ruh durumunun iyi bit seviye de olması çok önemlidir. Anne çocuk karşı uyguladığı davranış biçimleri de çok önemli bir konumdadır. Bir çocuğun ilk sevip temas kuracağı kişi anne olacağı için annenin çocuk üzerinde çok önemli bir rolü bulunmaktadır.

            Bir çocuğun anneyle olan bağını gösteren bir kanıtta çocuğun anne ve babayı taklit etmesidir. Bu taklitler çocuğun gelişimini ve öğrendiği izlenimleri aktarmasının birer ispatıdır. Bu da demektir ki her çocuk fiziksel özellik, zeka, hâl ve hareketleri yönüyle öz kardeşlerden bile farklılık göstermektedir. Bu farklılık ise çocuğun kişiliği ve gelişimi konusunda büyük rol oynamaktadır.

Çoğul Gebelik 

            Çoğul Gebelik yumurta hücresinin döllenmeye başlamasıyla oluşan bir süreçtir. Çoğul gebelik tek bir yumurta hücresinin döllenme sonrasında iki ve ya daha fazla eşit hücreye bölünmesi ve bu bölünme sonrasında embriyonun gelişim göstermesi sonucu oluşan gebeliktir. Tüm ikiz gebeliklerin üçte ikisi çift yumurta ikizi olduğu ise doktorlar tarafından kanıtlanmıştır. Çoğul gebeliğin görülme oranları ise ülkeden ülkeye değişim göstermektedir. En düşük görülme ise Japonya olarak bilinmektedir. Çift yumurta ikizliği anne adayının doğum sayısına ve de anne yaşının ilerlemesine göre de daha sık görülmektedir. Anne rahmine birden çok embriyo gönderilme ise şuan da yasak olarak bilinmektedir.


0 yorum: