13 Ekim 2018 Cumartesi

Prognoz Nedir?

              Hastalıkların seyri ve iyileşme süreçleri, her hastanın metabolizmasının özelliklerine göre farklılıklar göstermektedir. Tıbbi bir terim olan prognoz, bir hastalığın gidişatı hakkında, hastanın özellikleri göz önünde bulundurularak bir çıkarımda bulunmak demektir. Bir tahmin olarak tanımlanabilen bu terim, doktorların hastalar üzerinde yaptığı gözlemler ile ortaya koyulmaktadır.


Prognoz Nedir

 Prognoz Neye Göre Yapılır?

             Prognoz belirlemesinde hastaların bazı özellikleri incelemeye alınır. Hastanın cinsiyeti, yaşı gibi nitelikleri bir hastalığın seyrini tespit etmek için değerlidir. Ayrıca o hastanın daha önceden geçirmiş olduğu hastalıklar, bu hastalıklar için uygulanan tedaviler, hastanın ilaçlara karşı göstermiş olduğu olumlu veya olumsuz tepkiler, bazı ilaçlara karşı alerji durumunun olup olmaması prognoz için kullanılan verilerdir. Hatta bazı doktorlar prognoz için hastanın psikolojik durumunu da değerlendirmeye almaktadır.

             Bir hastalığın iyileşme süresinin ve seyrinin tespiti için yapılan prognozda hastanın kilo durumu da incelemeye alınan kriterler arasındadır. Obezite hastası olan kimselerde başka hastalıkların ortaya çıkması ve bu hastalıkların iyileşmesi daha uzun bir sürece yayılırken, aynı zamanda obezite ile birlikte şeker hastalığı, kalp ve damar problemlerinin olup olmadığının da araştırılmasına gerek duyulmaktadır.

Prognoz İle Kesin Bir Tahminde Bulunmak Mümkün Mü?

             Doktorların hastalarını gözlemlemek ve onlar için en uygun tedavi yöntemlerini geliştirmek amacı ile kullandıkları prognoz yönteminde genel olarak doğru tahminler ortaya çıkmaktadır. Çünkü bu tahminler tamamen bilimsel verilen ışığında ortaya konulmaktadır. Örneğin genç hastaların, yaşlı hastalardan daha çabuk iyileşmesi, genç hastanın metabolizmasının daha hızlı çalışmasına bağlıdır. Veya sigara içen hastalardaki iyileşme süresinin uzun olması, sigaranın içerdiği zararlı maddelerin vücutta yarattığı tahribata bağlıdır.

              Tüm bunlar, hastalıklar hakkında belli bir veriden yola çıkılarak yapılan tahminlerdir ve genel olarak doğruyu göstermektedir. Fakat prognoz ile mutlak verilerin tespit edilmesi, aslında mümkün değildir. Çünkü yapılan çalışmalar, zaman zaman bunun aksini kanıtlayabiliyor.

            Yani bir doktor, hastasının genç yaşta, ideal kiloda ve vücudunda hastalığın seyrini olumsuz etkileyecek diğer hastalıkların bulunmamasından yola çıkarak iyi prognozda bulunduğunda, tedavinin aksatılması, doğru tedavi yöntemlerinin seçilmemesi gibi nedenlerle hastanın durumu kötüye gidebilir. Bunun yanı sıra ilerlemiş bir hastalık için kötü prognozda bulunan bir doktor, hastası için en doğru tedavi yöntemlerini seçip, hasta bu yöntemleri dikkatle uyguladığı için, hastalık iyiye gidebilir. Bu açıdan bakıldığında prognoz yalnızca doktorların, hastaları hakkındaki görüşlerini bildirmesi anlamına kullanılmaktadır.

 Tedavilerde Prognozun Yardımı Nedir?

             Günümüz tıp dünyasında etkin olarak uygulanan prognoz yöntemleri, hastalıkların iyileştirilmesinde yeni tedavilerin bulunması ve bunların hastaya özel olarak uygulanması açısından değer taşımaktadır. Doktorların, hastaları hakkında yaptıkları gözlemler doğrultusunda ortaya koydukları tahminler sayesinde, hastalıkların kontrol altına alınması ve iyileştirilmesi çok daha temkinli biçimde gerçekleşmektedir. Hastalıkların gidişi hakkında yapılan tahminlerde, hastanın tüm özellikleri incelenerek, uygulanacak tedavinin yöntemi, verilecek ilaçların dozu gibi nitelikler daha doğru belirlenmektedir. 


1 yorum:

  1. Xeljanz ile saç çıkması mümkün müdür? İnternette xeljanz saç çıkarıcı adında bir ürün var. Bunu kullanan var mı?

    YanıtlayınSil